ترانه برای فروش(نامهربون)

ترانه
،،نامهربون،،

نمی دونم نگار ازمن چه دیدی
به جز خوبی ،مگر حرفی شنیدی

چرا نامهربون از من بریدی
چو نامهری،زمن هرگزندیدی

..

قیمت 200 تومان

تلفن تماس

0917132583

صمد موذنی