ترانه فروشی حوالی

از بس شنیدم وعده های احتمالی را

این روزها باور ندارم هیچ فالی را

عطر قدم هایت درون خانه جا مانده

هر روز میبویم من این گلهای قالی را

****

عشقم به تو یک روز

ترانه سرا حسین آرن

فروش در سایت شعر ناب

قیمت 500 تومان

تماس برای خرید