گرایش : بیمه

عنوان : مطالعه تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش: “بیمه”

عنوان:

مطالعه تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

مطالعه موردی: نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه

استاد راهنما:

دکتر سینا نعمتی زاده

استاد مشاور:

دکتر حسین ادب

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

پژوهش حاضر در ارتباط با مطالعه تاثیرهوشمندی رقابتی برفروش محصولات بیمه درنمایندگان بیمه ایران استان کرمانشاه انجام شده می باشد.این پژوهش از نظر روش اجرا توصیفی و از نوع پژوهش های همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر نمایندگان فروش بیمه ایران در استان کرمانشاه بودند که از این میان 114 نمایندگی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه می باشد، برای سنجش هوش رقابتی از پرسشنامه هوش نایک و دشمپاس بهره گیری گردید که پایایی این پرسشنامه با الفای کرونباخ 91/0 مورد تائید می باشد و میزان درآمد خالص ماهانه نیز ملاک پژوهشگر برای میزان فروش می باشد. داده های به دست آمده با نرم افزار spss تحلیل گردید و یافته های بدست آمده نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین هوش رقابتی در بین نمایندگان و فروش محصولات بیمه می باشد در جامعه مرد مطالعه می باشد. همچنین یافته تا نشان می دهند که از نظر نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه آگاهی از رقبا قادر به پیش بینی هوش رقابتی می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

با در نظر داشتن رشد روز افزون رقابت ميان شرکت ها چگونگي رويکرد آنها ميتواند تأثیر مهمي در پيروزي يا شکست آنها ايفا کند در اين عرصه شرکت هاي نوپا که به تازگي وارد بازار رقابت شده اند، بيشتر در معرض خطر قرار دارند بنابراين لازم می باشد آنها با دانسته هاي قبلي رقابت را آغاز کرده تا شانس بيشتري در پيروزي داشته باشند. بدين مقصود با بهره گیری ازهوش رقابتي ميتوان احتمال پيروزي در رقابتها را بيشتر نمود(مومنی وهمکاران، 1389،ص1)

امروزه سازمانها دانش را به عنوان ارزشمندترين و استراتژيك ترين منبع براي خود قلمداد مي كنند و بر اين اعتقادند كه براي حفظ موقعيت رقابتي خود بايد قابلیت ها ی فکری خود را مدیریت کنند از اين رو سازمانهايي موفق خواهند بود كه سهم بيشتري از دانش سازمانی رابه خود اختصاص دهند.در محيط تكنولوژيك امروز، جمع آوري اطلاعات رقبا كار مشكلي نيست اطلاعات عمومی بازار را میتوان از منابع بی شماری جمع اوری نمود (چاوشی، 1390، ص1،2).

هوش رقابتی یک رویکرد نسبتا جدید نسبت به فرایند های عملکردی و راهبردی تصمیم گیری شرکت ها و سازمان ها می باشد هوش رقابتی از بسیاری از شاخصهای دیگر مثل اقتصاد،بازار یابی،نظریه های نظامی ومدیریت استراتژیک کمک می گیرد.هوش رقابتی در سال 1980 شهرت و آوازه به دست اورد و آثار وکار پورتر، به عنوان یکی از اولین چهار چوب های که میتوان از هوش برای تصمیم گیری استراتژیک توسط سازمانها بهره گیری نمود،عنوان گردید(اودندال و همکاران، 2004).

يک دليل پيدايش اين دانش، انفجار اطلاعاتي می باشد که به وسيله فزوني اطلاعات و انعکاس در تکثير و انتشار پايگاه دادههاي تجاري جهاني، به وجود آمده بود.از ديگر دلايل رشد اين علم، شايد طبيعت زماني می باشد که ما در آنزندگي ميكنيم؛ زمان تغييرات بزرگ سياسي و اجتماعي جهاني، افزايش سرعت کسب و کار، افزايش رقابت جهاني ، رقابت تهاجميتر و تغييرات سريع تکنولوژيکي(مومنی وهمکاران،

1389،ص1).

2-1- اظهار مسئله پژوهش

امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای شرکتها می باشد. از طرف دیگر، برخورداری و حفظ توان رقابتی بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات می باشد در واقع اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی ها ی استراتژیک و ابزار بازار یابی به شمار میرود .بنابر این در این شرایط، هوش رقابتی در این شرکت ها کمک می ‌کند تا تصمیمات آگاهانه پیرامون همه امور خود ازجمله بازار یابی،پژوهش و توسعه، سرمایه گذاری و راهبردهای کسب کار اتخاذ کنند. هوش رقابتی فرایند مداومی می باشد که اطلاعات قابل بهره گیری ای در اختیار تصمیم گیرنده قرار میدهد(تائووپرسکاد،2000 ).

هدف اصلی هوش رقابتی دست یابی به دادهها و اطلاعاتی در مورد محیط رقبا و بازار می باشد از این رو هوش رقابتی موثر نه تنها نیازمند اطلاعاتی درمورد سایر تمایلات محیطی از قبیل تمایلات صنعت، تمایلات قانونی و نظارتی، تمایلات بین المللی، تحولات فن آوری ،تحولات سیاسی و شرایط اقتصادی می باشد(مارگارت،2003 ).

اگرچه تمرکز هوش رقابتی بر تصمیم گیری می باشد اما قلمرو آن گسترده می باشد و در بر گیرنده پژوهش پیرامون موضوعاتی از قبیل قابلیت های رقبا،تحلیل اتحاد ویا سرمایه گذاری های مشترک با رقبا، برنامه های آتی رقبا ،راهبردهای بازار یا خطوط تولید خالص ،علت های دگرگونی در شرکت ها و یا راهبرد واحدهای کسب کارو…..می باشد. درحال حاظر نه تنها شرکت های بزرگ بلکه بسیاری از کسب کارهای کوچک نیز از مزایای حاصل از هوش رقابتی بهره میگیرند، بسیاری از این شرکت ها از هوش رقابتی برای دست یابی به سهمی از بازار و به دست آوردن سهم رقبای نا شناخته بهره گیری می کنند، آنها از هوش رقابتی برای

– شناخت محیط فعلی بازار

– پیش بینی محیط آتی بازار

– تحلیل عوامل سیاسی اقتصادی وفناورانه مرتبط با کسب کار خود

– شناسایی نقاط ضعف و یافتن راه حل های برای آن

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– شناخت ضعف رقبا و شناخت راهی برای تهدید آانها

– شناخت ضعف شرکت که ممکن می باشد رقبا از این فرصت بهره گیری کنند و ارائه گام ها و حرکت هایی برای از بین بردن آنها(نورای،1391،4-3).

خلاء مطالعاتی در این خصوص مربوط به مطالعه تاثیر هوش رقابتی در فروش محصولات بیمه درشرکت بیمه ایران میباشد که محقق به دنبال پاسخ دادن به این سئوال و رفع این خلاء مطالعاتی می باشد. با در نظر داشتن اینکه شرکت های بیمه نیز مانند شرکت های دیگر دارای پتانسیل مناسبی در زمینه هوش رقابتی میباشند لذا پژوهش علمی و سازمان یافته ای برای بیمه انجام نشده می باشد و این نیاز را بیشتر تقویت می کند که این پژوهش صورت گیرد.

با در نظر داشتن مطالب فوق این پژوهش به دنبال این می باشد که تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه را مطالعه نماید.

3-1- اهمیت موضوع

در خلال سال هاي اخير، هوشمندي رقابتي به يكي از مفاهيم مهم مديريت تبديل شده و با فرهنگ شركت هاي پيشرو عجين گشته می باشد. امروزه سازمان هايي در محيط رقابتي برنده خواهند بود كه از حوزه فعاليت خود درك و ارزيابي عميق تري داشته و براي خود مزيت هاي رقابتي بيشتري فراهم سازند. در دنياي امروز با ويژگي بازارهاي روبه رشد سريع، تكيه بر اطلاعات قديمي به كاهش بينش و از دست دادن فرصت هاي پيش روي سازمان منجر مي گردد. موفقيت فردا در عرصه كسب و كار از آن سازمان هايي می باشد كه بصيرت و اطلاعات بيشتري نسبت به خود و محيط رقابت داشته باشند. اطلاعات به عنوان يكي از اقلام مهم دارايي هاي استراتژيك و ابزارهاي بازاريابي به شمار مي آيد(کاتلر،1379،52).

گردآوري و ارزيابي اطلاعات مربوط به شركت هاي رقيب در امر تدوين استراتژي ها، نقشي حياتي دارد. هر قدر شركت بتواند از شركت هاي رقيب اطلاعات بيشتري به دست آورد، احتمال آنكه استراتژي هاي اثربخش و موفقيت آميز تدوين و اجرا كند، بيشتر می باشد بنابراين رديابي، درك و واكنش به رقبا به عنوان يك جنبه ي ويژه از فعالیتهاي بازاريابي مطرح بوده و لازم می باشد شركت ها يك برنامه اثربخش به نام هوشمندي رقابتي را به اجرا درآورند(دیویدفردآر،1379،240).

صنعت بیمه ایران نيز در دهه هاي اخير به سوي رقابتي شدن پيش مي رود. عرصه رقابتي درنظام بیمه پيچيده ودشوار مي گردد و در پيش بيني هاي بازار آينده وضعيت بس پچیده تر را ترسیم مینماید اينجاست كه اگر به عرصه رقابتي و راهكارهاي منطقي و هوشيارانه توجه نشود، كم كم ازصحنه رقابت حذف مي شوند از این رو لازم می باشد که تمامی شرکت های بیمه به بخش بازار یابی وتحقیقات بازارتوجه ویژه داشته باشند.

الف) در نظر داشتن هوشمندی رقابتی در بین کارمندان ونمایندگان فروش شرکت های بیمه میتواند موجب افزایش پتانسیل منابع انسانی در مسیر تحقق استراتژی ها و چشم اندازهای شرکت باشد.

ب) چنانچه هوشمندی رقابتی در بین کارکنان، نمایندگان فروش و بازار یابان شرکت بیمه ایران به اجرا درآید میتواند در افزایش بهره وری وبالا رفتن میزان فروش موثر باشد.

ج) نتایج این پژوهش میتواند توجه مدیران شرکت های بیمه را معطوف به هوشمندی رقابتی وضرورت آن جهت ارتقای آن در تخصیص بودجه و امکانات، راهبردی انبساطی پیش رو گیرند.

4-1- اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف کلی

مطالعه تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

2-4-1- اهداف جزئی:

1) تعیین ارتباط آگاهی از بازار با فروش محصولات بیمه ای

2) تعیین ارتباط آگاهی از رقبا با فروش محصولات بیمه ای

3) تعیین ارتباط آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای

4) تعیین ارتباط آگاهی از راهبرد ها و مسائل اجتماعی با فروش محصولات بیمه ای

3-4-1- اهداف کاربردی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این پژوهش با مطالعه تاثیر هوش رقابتی بر فروش نمایندگان بیمه ایران استان کرمانشاه در صدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد و بهره وری هر چه بیشتر سازمان مورد پژوهش و در نتیجه ارائه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

1-5- سوالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

آیا هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای تاثیر معنی داری دارد؟

2-5-1- سوالات فرعی:

آیا بین آگهی از بازار با فروش محصولات بیمه ای ارتباط معنی داری هست؟

آیا بین آگاهی از رقبا با فروش محصولات بیمه ای ارتباط معنا داری هست؟

آیا بین آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای ارتباط معنا داری هست؟

آیا بین آگاهی از راهبرد ها و مسائل اجتماعی و فروش محصولات بیمه ارتباط معنا داری هست؟

تعداد صفحه : 135

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان