آری آری توزیبایی

آری آری توزیبایی
مثل یک گل توزیبایی
مثل خنده تو زیبایی
مثل دلدادگی توزیبایی

آری آ ری توزیبایی
مثل دریا توزیبایی
مثل خورشید زیبایی
مثل ماه زیبایی

آری آری توزیبایی
مثل رود زیبایی
مثل آب زیبایی
مثل کوه زیبایی

آری آری تو زیبایی
مثل یک دشت سبز زیبایی
مثل معبد تو زیبایی
مثل آتشکده توزیبایی

آری آری توزیبایی
مثل جنگل تو زیبایی
مثل مهتاب شب توزیبایی
مثل یک خواب زیبایی

آری آری تو زیبایی
مثل مادر پدر توزیبایی
مثل خواهر،داداش توزیبایی
مثل آهوی دشت زیبایی

آری آری تو زیبایی
مثل فرزند زیبایی
مثل فرهنگ زیبایی
مثل آزادگی توزیبایی

آری آری تو زیبایی
مثل هرچه که زیباست
من تو را دوست می دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *