سروده ی بی واهمه

مثل یک لیمو خشکیدن مثل یک شمع آب شدن مثل یک درخت سیب فروافتادن در شان ما نیست ما نه

بیشتر بخوانید

من و جهان

جهان کرمانی و من  جهان کرمانی  ومن  جهان کرمانی تخلص شاعره مرحومه خانم فاطمه جهانگرد است .و من کسی نیستم

بیشتر بخوانید