لباس یلدایی

دیدم آن پری رو را در لباس یلدایی
مثل گل شده زیبا در لباس یلدایی
در لطافت و خوبی شهره ی خواص شهر
ماه در رخش پیدا درلباس یلدایی
بر دل من آتش زد با نگاه معصومش
با دوچشم چون دریا در لباس یلدایی
در کفش اناری بود چشم او خماری بود
گیسوان او شیدا در لباس یلدایی
شمع انجمن بود او ما مثال پروانه
خواب دیدم و رویا در لباس یلدایی
تا که دیدمش گفتم :لا اله الا الله
می کند مرا رسوا در لباس یلدایی
شعر این غزل الیاس می کند فریبایی
برده او دلی از ما درلباس یلدایی

دیدگاهتان را بنویسید