انواع شعر مفهوم گرا

شعر مفهوم گرا به سه گروه تقسیم می شود

1-مفهوم گرای گفتاری

2- مفهوم گرای آسان

3- مفهوم گرای مصنوع

4-مفهوم گرای تصویر گرا

همین تقسیمات را می توان برای اشعار غیر مفهوم گرا و ضد مفهوم گرا نیز به کار بد شعر مفهوم گرا همان شعر فکر است یعنی ” تفویض یا تحویل اندیشه ای مشخص به خواننده ( مخاطب) از طریق واژگان به رشته کشیده شده و هدف از سرودن این شعر ان است که خواننده را به طرف معنایی خاص سوق دهد .شعر فکر به پیام مندرج در متن می اندیشد نه جنبه ی عاطفی پیام . این شعر به ارجاع های بیرونی ( مصداق ها ، مدلولهای معین ) می نگرد .

شعر غیر مفهوم گرا گسترش اندیشه و احساس را  لزوما در آرایه های کلامی نمی بیند . بلکه به نوعی از اجرای زبان اهمیت میدهد . البته با شعر ذکر کمی فرق دارد

شعر ضد مفهوم گرا شاخه ای از شعر ذکر است . نقش ارجاعی زبان را کاملا نادیده می گیرد و بر نقش ادبی شعر تاکید بسیار می ورزد تا جایکه اید ئولوژی متن مطلق را پیش می کشد ( طرح رد معنا حاصل چنین اندیشه ایست .

*ادامه دارد *.

در پایان این سلسله مقالات منابع معرفی خواهند شn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *