چند نکته در باب شعر

هایدگر می گوید:
هر شاعری یک شعر ناسروده دارد که تمام زندگی اش، وقف سرودن آن شعر ناسروده می شود
.
عزیزانم
قدم اوّل برای هر شاعری، این است که تکلیف اش را با قالب اش مشخص کند و آن را کاملاً بشناسد.
بعد از اینکه شعرتان را نوشتید،  نکات زیر را بررسی کنید و از خود بپرسید.

1- شعر از چند بند تشکیل شده است ، بندها ظریف هستند یا نه!
2- آیا شعر دارای فرم است؟
نکته:
فرم شعرهمان چیزی است که شعر را در مقابل دیدگان مخاطب نگاه می دارد و آن حالت گریز از محتوا را از شعر می زداید
.
3- ساختار شعر بر اندام شاعرانگی، تراز شده است؟
4- فرایند کوششی شعر، بیشتر در کجاهاست؟
5 – کدام بند از شعر کاربردی تر است؟
6-در کوشش های پس از جوشش شعر، تصویر پردازی ها، خیال بخشی و زیبا سازی رعایت شده است؟
7- آیا فضا را برای ظهور شاعرانگی مناسب کرده اید؟
نکته:
شاعرانگی به عبارت ساده تر و به قول حافظ شیرین سخن\”آن\” است.
7- نمادهای شعر کدام است؟
8- آیا شعر وحدت ارگانیک دارد؟
9-آیا کلمات دچار حجم شده اند؟
نکته:
وقتی می گوییم کلمه دارای حجم می شود، یعنی یک فضا را اشغال می کند و این فضا همان فضای شعر است  امّا خود کلمه هم یک فضا دارد که این فضا باید توسط \”معنا و مفهوم\” ساخته شود.
10 – ترکیب سازی، تشخصّ یافتگی و مضامین بکر شعر کدام است؟
11- لحن شعر صمیمیت دارد؟
12- انسجام در موسیقی به کمک کدام آرایه ها صورت گرفته است؟
13- کنش شعری با چه بیانی پیش می رود.
نکته:
کنش شعری، حضور یک رخداد است در ذات خود.
14- عمق و ژرفای شعر آیا ذهن مخاطب را درگیر می کند؟
15-آیا مخاطب به گفتار ما اعتماد می کند؟
16-موضوع شعر تا چه اندازه  در ما غلیان نموده است.
17- مرجع افعال را به درستی می شناسیم.
18-آیا واژه ها در فضای شعر به مفهوم کمک کرده اند.
19- نگاره های شعر را پیدا کنیم و بشناسیم.
نکته:
مثلاً، در ادبیات عرفانی \”سیل بنیان کن عشق\” نگاره ای قوی است و یا در شعر فارسی، بهار، تابستان، زمستان و پاییز، نگارهای طبیعت هستند .
20- کدام واژه ها به شعر ما آسیب رسانده است؟
نکته:
بعد از اتمام شعر چند بار آن را بخوانیم و واژه هایی را که احتمال سلطه ی بیجا بر شعر دارند، بیابیم و واژه های دیگری جایگزین کنیم.

محمد حسن چگنی زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *