رقص قلم

🌼🍀🌼🍀🌼🍀
🍀🌼🍀🌼🍀
🌼🍀🌼🍀
🍀🌼🍀
🌼🍀
🍀
*رقصــــان قلمی باید و ذوقی سرشار*

*با شور و طرب جوهر و طبعی بیدار*

*تا بــــــر دل کاغــــــذ بنگارد با ذوق*

*مهمـــــان جهانی دل غافـل هش دار*

*#حیدرفدایی*
🍀
🌼🍀
🍀🌼🍀
🌼🍀🌼🍀
🍀🌼🍀🌼🍀
🌼🍀🌼🍀🌼🍀

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *