مهر معلم

🌸🌼🌸🌼🌸
🌼🌸🌼🌸
🌸🌼🌸
🌼🌸
🌸
*فــروزان شمع سوزانی معلم*
*تو خورشیدِ درخشانی معلم*

*الفبــــا را بدیدم همچو باغی*
*که در آن عنـــــدلیبانی معلم*

*چو نابینـــای بی ادراک بودم*
*چراغ راه و برهــــــانی معلم*

*کلامت دُرّ و مــــروارید و گوهر*
*طــــــلا و گنـــــــج پنهانی معلم*

*چه زیبا میسرودی شعر باران*
*چو جــنگلهای گیـــــلانی معلم*

*پر از تصمیم کبـــری میشدم من*
*چو دیدم روح یــــــــزدانی معلم*

*مسیحا روح بخشی جان فزایی*
*طراوت بخش و بـــارانی معلم*

*قفا راندی به دانش ، جهل و ظلمت*
*جهان را چون گلستــــــــانی معلم*

*عَمی بودم نمی دیدم جهان را*
*چو منجــی قلب ادیانی معلم*

*حقوقت گشت مسدود از ضمانت*
*فــــــــداکاری و خنــــــدانی معلم*

*به سختیها نداری خـــــم به ابرو*
*ســــــراپا نـــور ایمـــــــانی معلم*

*به سیلی میکنی ، رخـــسار گلگون*
*پر از هر درد و حرمـــــــانی معلم*

*خمیده قامتت از تیغ تبعیض*
*ندیدی روی همســـــانی معلم*

*نداری مامن و ملجا پناهی*
*کجا گویی پریشانی معلم ؟*

*#حیدرفدایی*
🌼
🌸🌼
🌼🌸🌼
🌸🌼🌸🌼
🌼🌸🌼🌸🌼

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *