علی احقاق جهرمی

ابدی

وقتی صلح متعادل و ابدی در سایه ها کشت می شود و امنیت در سکوت عنکبوت ها دل دل می زند تنها لبخندی که هیچ دلیلی برای آن یافت نمی شود سادگی ست ، در نهایت ارتفاع باورها تاریخ سقوط زخم ها را رقم می زند. ********************** علی احقاق جهرمی ( آرشاویر ) نام دفتر…

ادامه مطلب