محمود حاج کلاته

«محمود حاج کلاته» متولد 1352 از حسین آباد بخش فندرسک شهرستان رامیان/دکترای ادبیات شناسی ملل دانشگاه ملی مسکو شعبه آکادمی علوم تاجیکستان /در حال حاضر دبیر ریاضی و ادبیات فارسی در دبیرستانها و دانشگاهها است. شورای روستا و بخش فندرسک، رییس شورای شهرستان در اولین دوره، معلم نمونه و تدریس در دانشگاه و چاپ چند کتاب از رزومه این کاربر است.

محمودحاج کلاته

چشمت قشنگ

چشمت قشنگ، سینه ی دریاییت قشنگ! لیلاترین!کرشمه ی شیداییت قشنگ! ماه شب چهاردهم اندکی بخند چشمک بزن ،شکوه اهوراییت قشنگ! ابروتکان بده،غزل خوش ردیف من پلکی برقص،ناززلیخاییت قشنگ! پلکی برقص جلوه ی طاووس دیدنیست گیسوفشان،تکلم زیباییت قشنگ! بانو!هزارویکشب چشمت شنیدنی خاکسترنگاه معماییت،قشنگ! ای شاهدهمیشه ی شعروشعوروعشق! بامن بخوان سرودمسیحاییت قشنگ!

ادامه مطلب
محمودحاج کلاته

ابیات تکمیلی ماه تمام

سه بیت پایانی غزل ماه تمام به دلیل محدودیت حجم شعر،ارسال نشده بودکه دراین قسمت می آورم: وقتی طلوع می کنی دل نرم می شود موسیقی هزارچکش سندان به نفع توست ماه تمام !بگذرازآن خاطرات بد وقتی مفاداین همه پیمان به نفع توست حالاسحرشده ست ،کمی خوابم گرفته است توهم بخواب ،خواب دوتامان به نفع…

ادامه مطلب
محمودحاج کلاته

جادو

برشانه های نیل می کوبد،چوبی که عمرانی ترین جادوست بایدزپیراهن برون آید،دستی که نورانی ترین جادوست این سرنوشت قطعی ی مضحک ،پاداش یک عصیان آدم بود وین زمهریرسردوطوفانی ،سوززمستانی ترین جادوست برتارک ماقرعه ای خوردست،ازروزگارآدم وابلیس این قرعه وروح سراسیمه،میراث پنهانی ترین جادوست صدخوشه ی ممنوع می روید،درآدمستانی چنین مرموز افسون گندم های ابلیسی،کابوس شیطانی…

ادامه مطلب