زهرا موسی پور فومنی در سال ۱۳۵۹ در استان گیلان و شهر زیبای فومن بدنیا آمد .
حاصل زندگی مشترک این بانوی شاعر یک فرزند دختر است .
ایشان دانش آموخته ی رشته ی زبان و ادبیّات فارسی در مقطع کارشناسی از دانشگاه گیلان میباشند .

در مقطع راهنمایی دبیر ادبیات جناب داوود دولت دوست استعداد سرودن شعر را در ایشان کشف کرد و بانو موسی پور گاه گاهی طبع آزمایی می کرد

در دانشگاه زیر نظر استادان “دکتر عباس خائفی” و “دکتر علیرضا نیکویی” و “دکتر گیتی تجربه کار” به مطالعه ی اشعار شاعران کلاسیک و جدید می پرداخت و عروض و قافیه را از مرحوم دکتر “غلامرضا رحمدل” آموخت ، اما غالبا اشعارش به سبک آزاد بودند.
تا این که در پاییز ۱۳۹۳ با اشعار “دکتر مهدی موسوی” آشنا شد و با تشویق و راهنمایی های ایشان، سرودن شعر در قالب های کلاسیک به فارسی و فولکلورِ گیلان را به طور فنّی آغاز کرد .
در آینده ی نزدیک اوّلین مجموعه ی اشعار بانو موسی پور در قالب های غزل، رباعی، دو بیتی، چهارپاره، و مرکّب حرکت به چاپ خواهد رسید .

همچنین اشعار بانو موسی پور به فارسی، گیلکی و تالشی در هفته نامه های “۴ دِی” و “آزاد اندیشان” و” نشریه ی “سرزمین نوروز” و “شریف” به چاپ می رسند.