ترانه فروشی قلعه

تو میگی دنیا اگه پر از غمه

به غم و غصه ی دنیا دل نباز

اگه دنیا به تو سنگی میزنه

با همونا قلعه ی سنگی بساز

ترانه سرا حمید

قیمت 800000 تومان

پس از تماس شما با ما ، ان را از سایت اصلی خواهیم خرید و در اختیار شما قرار می دهیم

تماس با ما