ثبت عضویت

شرایط عضویت

 

1- شما باید با نام و نام خانوادگی اصلی خود ثبت نام کنید

2- توهین به ادیان رسمی و اقوام ایرانی و دیگران ممنوع است

3- هرهفته یک مطلب ارسال نمایید

4- در صورت امکان به سایت کمک مالی بنمایید

توجه :اگر با موبایل ثبت نام می کنید لازم نیست رمز انتخاب کنید به ایمیل شما ارسال میشود.

[clean-login-register]

 

ارسال اولین مطلب