شرایط عضویت

 

1- شما باید با نام و نام خانوادگی اصلی خود ثبت نام کنید

2- توهین به ادیان رسمی و اقوام ایرانی و دیگران ممنوع است

3- هرهفته یک مطلب ارسال نمایید

4- در صورت امکان به سایت کمک مالی بنمایید

 

ارسال اولین مطلب