همه

بازدیدها: 0

همه هستند

همه ی بودن !

هست

– وقتی تو نیستی !

یه چیزی مثل عبورت

روتن ثانیه ها،یه ضرب موزون میگیره!

وقتی نیستی

متن هر لحظه معوق میشه روشونه ی غم

همه ی ماتم دنیا

باز پسرخاله میشن با دل من !

وقتب نیستی

نیستم

انگار

همه هستند !

همه ی بودن

هست………………..

دیدگاهتان را بنویسید