نرگسی ها

بازدیدها: 0

دل مُو سوته وُ دل سوته ام مُو

زبس که دیده به در دوته ام مُو

گل نرگس ،دمی که سبز گردی

چه بهر دیدنت اندوته ام مُو ؟

***

به شوق دیدنت دل سوتنی شد

تـَش ِعشق اینچنین افروتنی شد

لباس وصل تِه ای نرگس ناز

بـِوین برقامت دل ،دوتنی شد؟!

***

گل نرگس گلی همتای تِه، نی

گلی که سبز گردد جای تِه ،نی

بسوزه اون دلی که این زمونه

به سینه می تپه شیدای تِه ،نی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید