به آغوش تو محتاجم

بازدیدها: 0

به ناز و عشوه ی  چشـــــــــــمان مستت ,سخت محتاجم

مخواهم ماتم  دنیــــــــــــــا, کند اینـــــــــــــگونه تاراجم

 

کجا گردد ســـــــــــــــحر  شبهای یلدایم , ترحــــــــم کن

به این باران ســـــــــــــــــــیل آسای چشم و قلب مواجم

 

گریزانم من از آرامـــــــــــــــش دنیا و مافیـــــــــــــــها

وصــــــــــــــــــال یار می خوام  , نه در بند زر و تاجم

 

نگاهی سرسری مفکن , بر این عاشــــــــــــــق   شیدا

که من در وادی دلـــــــــــــــــــــدادگی   منصور حلاجم

 

زمن بهتر هزارا نـــــــــــــــــــــــند ,خاطرخواه تو باشند  

ولی من هم دلی دارم  مزن  پــــــــــس ,چوب حراجم

 

قناری , بغضی خامــــــــــوشی گرفته حنجرم ,,لطفی

که بهر هق هقم  اکنون ,  به آغوش تو محــــــــتاجم

دیدگاهتان را بنویسید