کودک

بازدیدها: 0

انگاه که سپیده

به حبس غروب در آمد

تاریکی گزمه ای بد هیبت

 

بر تاریکی پاسدار گشت

تا

کودک تنها

ار کراهت بیکسی

ناله کند

انچنان سوزناک

که

جاری اشک چشمه

وهق هق کوهسار

فرود آمد

ولی دریغ

کو!!!!!!!!!!!!!!!!!! همسایه

من کجایم؟تو؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید