بازار شیشه

بازدیدها: 0

عده ای شیشه خالی می کنند

آن طرف شیشه می کشند

این طرف خون به شیشه می کنند!

 

کودکی سنگ به دست

تمام شیشه ها را می شکند!

 

کوره ی شیشه فروش ها داغِ داغ می شود!

 

پشه ها دلی از عزا در آوردند

دیدگاهتان را بنویسید