دجله ی مهتاب

دجله مهتاب تشنه ام تشنه بگو  دجله ي  مهتاب كجاست چشمه  ساري  كه  تپد  با  غزل ناب كجاست عقده  كردم  ز  خودم  بسكه   خودم  را  ديدم گلعذاري  كه  زند خيمه در  اين  باب كجاست كرده  گل   نخل  فلق   بوي   سحر   مي  آيد اشكهايي كه  دهد  مژده   بسيلاب  كجاست مي…

ادامه مطلب