دجله ی مهتاب

بازدیدها: 0

دجله مهتاب

تشنه ام تشنه بگو  دجله ي  مهتاب كجاست

چشمه  ساري  كه  تپد  با  غزل ناب كجاست

عقده  كردم  ز  خودم  بسكه   خودم  را  ديدم

گلعذاري  كه  زند خيمه در  اين  باب كجاست

كرده  گل   نخل  فلق   بوي   سحر   مي  آيد

اشكهايي كه  دهد  مژده   بسيلاب  كجاست

مي درد  سينه ي   من   همهمه ي   تكبيري

سجده گاهي كه زند شعله به محراب كجاست

گر  جه  دلمرده   شدم   حس   جواني  دارم

آفتابي   كه    برد  از  نفسم   خواب  كجاست

غربتي    مي   شكند   قدرت     پرواز م    را

جام   لبريز   غزل   عاطفه ي   آب   كجاست

گفته  بودي  چو ( طلا )  قصد  شكفتن  داري

شو ر و حالي كه زند پنجه  به  مضراب كجاست

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید