ای انسان

بازدیدها: 0

اینک که راز خود را
با تو
در میان نهاده ام
می توانم بروم
من مأمور بودم
تا تورا
دوست بدارم
اما تو مرا
به صلیب کشیدی
خدا حافظ
از آسمان نیز
به تو خواهم
نگریست
ای انسان

دیدگاهتان را بنویسید