بازدیدها: 0

روزها بارانی

چشمانِ بارانی

و هزار قهرمان

در شمع های مزارتو

قهرمانان

در افق های بنفش

در آوازِ مرغابیهای دشت

طلای چشمانِ مادر

اندر افق های بنفش

و هزار هیاهو در شهر

هنوز مادران میگریند

در خفاکه ماهتاب بخواب رفت

در ارغوانِ دشت

دیدگاهتان را بنویسید