چگونه از نقاشی های سهراب به شعر او برسیم

15 نکته برای درک نقاشی های سهراب سپهری   *محمد رضا درانی نژاد* 1- گریز از داستان گویی 2- گریز از توصیف 3-به قالب کشیدن احساس و ادراک از جهان در بدیهه نگاری 4-به کار گرفتن خطها- لکه ها –رنگها-نه به عنوان تقلید از الگوهای واقعی و نه تجسم واقعیت بلکه پی ریختن واقعیتی تازه بر…

ادامه مطلب