خط شکن

بازدیدها: 0

تقدیم به خط شکنان جنگ بیولوژیکی ”
اوضاع زمانه را که ویران دیدم
سیلِ غم و غصّه در گلستان دیدم
گلهای سپید را در آغاز بهار
رقصان به هوای حلِّ بحران دیدم

دیدگاهتان را بنویسید