جشنواره رضوی

شاعر گرامی

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی کرمان منتشر شده و در نشانی زیر قابل دسترسی است .

باعث افتخارست که در این دوره نیز شما را به عنوان برگزیده جشنواره در کرمان میزبان باشیم.

http://www.shamstoos.ir/fa/farakhanha/sherfarsi

دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی شعر فارسی رضوی کرمان

دیدگاهتان را بنویسید