سه گانی2

بازدیدها: 1

#سه_گانی:

ماه کشت است، رجب؛
آبیاریش به ماه شعبان؛
ماهِ برداشت، عزیزان! رمضان.

#سیمین_میرآفتاب

۱۳۹۹/۱۱/۲۶
@siminmiraftab_3

دیدگاهتان را بنویسید