نگاه کن

بازدیدها: 2

نگاه کن

بهار دارد از درز دیوار

سرک می کشد

کوتاهی نکن

یک بنفشه

لای موهایم بکار

دنیا نیاز دارد

بهار را عاشق ببیند

((نسرین خواجه))

دیدگاهتان را بنویسید