اسپند

بازدیدها: 0

خبری نیست
از آواز بته و کاه
اسپند و آینه
رقص شعله‌ها
و سرخی تو و
زردی من
آیین چند هزار ساله ای می‌سوزد
بیهوده نیست
که مثل تن ما
شهر در تسخیر ترقه ها
می ترکد

دیدگاهتان را بنویسید