درختان

می بینم !
چشم های درختان
پر از اندوه !
هر روز می جنگند
با کلاغ ها !
که بر شانه هایشان لانه کرده‌اند.
ابوالحسن اکبری

دیدگاهتان را بنویسید