چند نکته در مورد شعر فشرده ی رها

ویژگی های این شعر

1- از عوام زدگی به دور است

2- شاعر دایره واژگانی بزرگی دارد

3- چند پاراگراف را با یک یا دو یا سه فعل به هم ربط می دهند

4- شاعر رسالت اجتماعی را به دوش می کشد

5- شعری کوتاه است و شاعر از کلی گویی در آن می پرهیزد

6- شاعر بدون مقدمه به متن می رود

7- شعری مفهوم گراست ولی شاعر راه نشان نمی دهد

اولین کسی که این گونه سرود استاد محمد ترکمان است.

دو شعر از ایشان

شعر اول
اجازه ی تفریح وقتی/به قلم می دهم بدون برگه/مرخصی،به دلم/که بشر ،نه درد جان دارد/نه دیگر دغدغه ی نان
……….
شعر دوم
… با هیچ دیگی
دلم وقتی پزا نیستُ فکرم برای معده ها مفهوم؛
در می یابم که فردا باید
به دنیا می آمدم یا اصلا
هیچ!
حسم را زیرا امروز نیش میزنند با گوساله سامری، مغزم را خیش!
اینجانب (محمد رضا درانی نژاد ) هم چند شعر اینگونه سروده ام که متعاقبا تقدیم می گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *