محبوب …

هر لحظه تو را می بینم
در خواب
بیداری
لا به لای کلمات
وسط ترانه ای
روی گلبرگ گل
میان قطره های باران
ما بین صدای پرندگان
راستش را بگویم
همیشه هستی
محبوب من ، جای شما
همیشه ، کنج سینه ی من است

#نداکدخدایی