مست گل

 • 🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻
  🍃🌻🍃🌻🍃🌻
  🌻🍃🌻🍃🌻
  🍃🌻🍃🌻
  🌻🍃🌻
  🍃🌻
  🌻
  *درین صبــــح دل آرا و دل انگیـــــز*

*که بلبـــــل مست گل باشد شکر ریز*

*چو نرگس دست شوی از خواب شیرین*

*سر از خــواب گران بردار و برخیز*

*#حیدرفدایی*

🌻
🍃🌻
🌻🍃🌻
🍃🌻🍃🌻
🌻🍃🌻🍃🌻
🍃🌻🍃🌻🍃🌻
🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *