چرا شعر؟

شعر یک هنر است و سرودن آن کار هرکسی نیست/اول باید قریحه و استعداد گفتن داشته باشی و سپس آن

بیشتر بخوانید

من و جهان

جهان کرمانی و من  جهان کرمانی  ومن  جهان کرمانی تخلص شاعره مرحومه خانم فاطمه جهانگرد است .و من کسی نیستم

بیشتر بخوانید