آن لحظه

بازدیدها: 0تقدیم به زنده یاد استاد قاسم داودی(منظر) آن لحظه که صادقانه یادم کردی از مهر سخن گفتی و شادم

بیشتر بخوانید

چندیست

بازدیدها: 0چندی ست که روز و شب گرفتار توام همواره در انتظار دیدار توام ای شاعر لحظه های بارانی شب

بیشتر بخوانید