سه گانی2

#سه_گانی: ماه کشت است، رجب؛ آبیاریش به ماه شعبان؛ ماهِ برداشت، عزیزان! رمضان. #سیمین_میرآفتاب ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ @siminmiraftab_3

بیشتر بخوانید

داستان خط خطیهای سرنوشت(گیتی رسایی)

فصل اول…از وقتی که خودش را شناخته بود سقفی بالای سرش نبود . خیلی بچه بود که متوجه شده بود

بیشتر بخوانید

عمق چشم

مـی کـنــم بــر عـمـق چــشـمانـت نـگاهی بیشتر بـــر حـساب آَیــد نــگــاهـم گــر گــنـاهـی بـیـشتـر زنـــدگـی در چـــشمــهایــت نـازنینم، جــاری است

بیشتر بخوانید

اتاقی نمور

اتاقی نمور پدرم بود و پتوی سربازی مثل خاک مقدس نماز صبح و قرائت قران   برف می بارید سرما

بیشتر بخوانید

بیقرارم می کند

چشمهایت.بیقرارم می کند وام دار انتظارم می کند هرنگاهت مثل تیری آتشین می نشیند دل ؛ شکارم می کند یا

بیشتر بخوانید

چرا شعر؟

شعر یک هنر است و سرودن آن کار هرکسی نیست/اول باید قریحه و استعداد گفتن داشته باشی و سپس آن

بیشتر بخوانید