عمق چشم

بازدیدها: 7 مـی کـنــم بــر عـمـق چــشـمانـت نـگاهی بیشتر بـــر حـساب آَیــد نــگــاهـم گــر گــنـاهـی بـیـشتـر زنـــدگـی در چـــشمــهایــت نـازنینم،

بیشتر بخوانید

بیقرارم می کند

بازدیدها: 1چشمهایت.بیقرارم می کند وام دار انتظارم می کند هرنگاهت مثل تیری آتشین می نشیند دل ؛ شکارم می کند

بیشتر بخوانید

حضور خار

بازدیدها: 0در حضور خارها هم میتوان یک یاس بود در هیاهوی مترسکها  پر از  احساس بود می شود  حتی برای

بیشتر بخوانید