محمودحاج کلاته

جادو

برشانه های نیل می کوبد،چوبی که عمرانی ترین جادوست بایدزپیراهن برون آید،دستی که نورانی ترین جادوست این سرنوشت قطعی ی مضحک ،پاداش یک عصیان آدم بود وین زمهریرسردوطوفانی ،سوززمستانی ترین جادوست برتارک ماقرعه ای خوردست،ازروزگارآدم وابلیس این قرعه وروح سراسیمه،میراث پنهانی ترین جادوست صدخوشه ی ممنوع می روید،درآدمستانی چنین مرموز افسون گندم های ابلیسی،کابوس شیطانی…

ادامه مطلب

نامه مشیری

فریدون‌مشیری بیان می‌کند که در طبقه ی دوّم منزلی که بنده زندگی می‌کنم، آپارتمانی هست که همسایه‌ی محترم دیگری در آن زندگی می‌کند. یک شب، بنده که به خانه آمدم تا ماشینم را در گاراژ بگذارم، دیدم مهمان‌های همسایه‌ی محترم، ماشین‌های خود را ردیف گذاشته‌اند جلوی خانه و از قرار معلوم، دسته‌جمعی با میزبان رفته‌اند…

ادامه مطلب

۲۵اردی بهشت روز گرامیداشت فردوسی

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ # برگی از تقویم تاریخ ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برای بزرگداشت مقام فردوسی، اين شاعر و سخن‏‌سرای حماسی، روز ۲۵ ارديبهشت هرسال به نام نامی او نامگذاری شده است تا فرصتی برای شناساندن بیشتر اين شخصيت بزرگ ادبی و شاهنامه فاخر، این گنجينه و ميراث غنی ملی…

ادامه مطلب

باد

باد که می آید شمع را خاموشی نیست باد غبارهای خاکی اطراف شعله را تحریک میکند تادور شوند از آتشی که شاید تنشان را داغتر کند واینجاست که لذتی عمیق تار و پودم را تسخیر می کند وقتی پروانه ها با پرهای هزار رنگشان به طواف می ایستند همسان سیاره هایی به سوی سرخ تا…

ادامه مطلب

مکتب عشق

🌹🍃🌹🍃🌹 🍃🌹🍃🌹 🌹🍃🌹 🍃🌹 🌹 *ای آفـــــتِ ویـــــرانگرِ صیاد* *هیهات ! روی از دل و از یاد* *تا چشـــم ِدل آن روی مهت دید* *شد واله و سرگشته چو فــرهاد* *هرگز نبُــــری رشته ی پیوند* *با تیــــغ جفا ، دشنه ی بیداد* *حافظ به شکر خنده مرا گفت :* *«دلــــــدار پیــــــامی نفرستاد؟»* *چون موی پریشان…

ادامه مطلب

کاش

کاش اسبی بودم ولی سوارم عاشق بود کاش آیینه ای بودم ولی به دیوار اتاق زنی زیبا آویخته بودم کاش گل سرخی بودم ولی در روز عشاق به دختری هدیه ام می دادند کاش قرص نانی بودم ولی بر سفره ی زنی گرسنه. کاش رودی بودم ولی از وطنم کردستان می گذشتم کاش بی هیچ…

ادامه مطلب