داستان خط خطیهای سرنوشت(گیتی رسایی)

بازدیدها: 0فصل اول…از وقتی که خودش را شناخته بود سقفی بالای سرش نبود . خیلی بچه بود که متوجه شده

بیشتر بخوانید

عمق چشم

بازدیدها: 7 مـی کـنــم بــر عـمـق چــشـمانـت نـگاهی بیشتر بـــر حـساب آَیــد نــگــاهـم گــر گــنـاهـی بـیـشتـر زنـــدگـی در چـــشمــهایــت نـازنینم،

بیشتر بخوانید

اتاقی نمور

بازدیدها: 0اتاقی نمور پدرم بود و پتوی سربازی مثل خاک مقدس نماز صبح و قرائت قران   برف می بارید

بیشتر بخوانید

بیقرارم می کند

بازدیدها: 1چشمهایت.بیقرارم می کند وام دار انتظارم می کند هرنگاهت مثل تیری آتشین می نشیند دل ؛ شکارم می کند

بیشتر بخوانید

حضور خار

بازدیدها: 0در حضور خارها هم میتوان یک یاس بود در هیاهوی مترسکها  پر از  احساس بود می شود  حتی برای

بیشتر بخوانید

چرا شعر؟

بازدیدها: 0شعر یک هنر است و سرودن آن کار هرکسی نیست/اول باید قریحه و استعداد گفتن داشته باشی و سپس

بیشتر بخوانید

سروده ی بی واهمه

بازدیدها: 0مثل یک لیمو خشکیدن مثل یک شمع آب شدن مثل یک درخت سیب فروافتادن در شان ما نیست ما

بیشتر بخوانید

من و جهان

بازدیدها: 2 جهان کرمانی و من  جهان کرمانی  ومن  جهان کرمانی تخلص شاعره مرحومه خانم فاطمه جهانگرد است .و من

بیشتر بخوانید

آن لحظه

بازدیدها: 0تقدیم به زنده یاد استاد قاسم داودی(منظر) آن لحظه که صادقانه یادم کردی از مهر سخن گفتی و شادم

بیشتر بخوانید

نرگسی ها

بازدیدها: 0دل مُو سوته وُ دل سوته ام مُو زبس که دیده به در دوته ام مُو گل نرگس ،دمی

بیشتر بخوانید

چندیست

بازدیدها: 0چندی ست که روز و شب گرفتار توام همواره در انتظار دیدار توام ای شاعر لحظه های بارانی شب

بیشتر بخوانید

برنده

بازدیدها: 1این که برنده ی دوی ماراتن باشم؟ یا این که تا غروب خورشید یک نفس بدوم؟ هیچ کدام فقط

بیشتر بخوانید

حتی تمام واژهایم

بازدیدها: 0حتی تمامِ واژه هایم دست خالی شد آهویِ ذهنم را ربودی دستمالی شد گفتی غزل آرم برایت تازه از

بیشتر بخوانید